Tiráž

Odpovědnost za obsah:
ÖVVÖ - Austrian Association for Aquatics and Ecology
ZVR 061685749

Dipl.-Ing. Andreas SCHRAMM
Anton-Krieger-Gasse 80/A7, 1230 Wien
Austria

E-Mail: office@oevvoe.org

Obrazová dokumentace: Fotografie byly poskytnuty ÖVVÖ a Michael Köck (© by Michael Köck), Anton Lamboj (© by Anton Lamboj), Markéta Rejlková (© by Markéta Rejlková) a Ingo Seidel (© by Ingo Seidel).
Logo Konverzační projekty: Logo navrhl Michael Januskevicius, Grafik Designer, Bochum, Germany

Prohlášení, použití, záruka:

Autor neručí za škody vzniklé v důsledku nesprávného nebo zastaralého nebo opožděného obsahu nebo z akcí, které byly učiněny v nejlepší důvěře pro správnost obsahu. Informace obsažené na této webové stránce nebo v obrázcích, dokumentech atd. Nepředstavují poradenskou službu, nýbrž pouze informace. Všechny příspěvky jsou bez záruky o správnosti obsahu. Použití této webové stránky je na vaše vlastní riziko a riziko. Neexistuje žádná záruka.

Veškerý obsah těchto stránek je chráněn autorským právem. Texty, obrázky, grafika, zvuky, animace a videa jsou chráněny autorským právem. Obsah nesmí být kopírován, šířen, upravován nebo zpřístupňován třetím osobám pro komerční účely. Jakékoli použití - zejména skladování v databázích, duplikace, distribuce, zpracování a jakýkoli druh komerčního užití, jakož i předávání třetím stranám - i v částech nebo v revidované podobě - je zakázáno bez souhlasu provozovatele nebo autora.
I přes pečlivou kontrolu obsahu nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Za obsah odkazovaných stránek odpovídají výhradně jejich provozovatelé.

Všechna práva vyhrazena