Ochrana osobních údajů

Obecné informace

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás zásadní. Vaše data zpracováváme výhradně v souladu se zákonnými předpisy (DSGVO, DSG 2000, TKG 2003). Níže uvádíme informace o nejdůležitějších aspektech zpracování dat na našich webových stránkách.

Protokoly serveru

Při vstupu na naše webové stránky se automaticky zaznamenávají informace obecné povahy. Tyto informace (soubory protokolů serveru) zahrnují například typ webového prohlížeče, použitý operační systém, název domény poskytovatele internetových služeb a podobně. Toto jsou jen informace, které neumožňují zjišťovat citlivé informace o vaší osobě. Tyto informace jsou po technické stránce nezbytné k tomu, aby obsah webových stránek, na které se připojujete, byly správně podán a navíc jsou z technického hlediska povinné při používání internetu. Anonymní informace tohoto druhu jsou statisticky vyhodnocovány a podle toho optimalizujeme naše webové stránky a základní postupy.
Mějte na paměti, že přenos dat na internetu může obecně podléhat zranitelnostem zabezpečení. Stoprocentní ochrana proti přístupu cizích elementů není možná.

Budete-li nás chtít kontaktovat

Budete-li nás chtít kontaktovat, můžete prostřednictvím dotazovacího formuláře na webových stránkách nebo e-mailem, Vaše údaje budou uloženy pro zpracování samotného požadavku a pro případ dalších dotazů až do odvolání. Tyto informace nebudeme využívat bez vašeho souhlasu.
Vaše data budou použita pouze interně a nebudou nijak sdílena se třetími stranami, pokud nebude vzájemně dohodnuto jinak. Při odeslání formuláře souhlasíte s použitím údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. DSGVO a § 38 Abs. 2 Z5 BWG a můžete tento souhlas kdykoli odvolat.
Tyto údaje se týkají: Jména, názvu organizace, telefonního čísla, e-mailu, samotného dotazu, data a času odeslání formuláře.

Soubory cookie

Naše webové stránky používají cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy v zařízení pomocí prohlížeče. Nepoškozují zařízení. Nám toto automaticky poskytuje určité údaje, jako jsou: IP adresa, použitý prohlížeč, operační systém počítače a vaše připojení k internetu. Soubory cookies nelze použít ke spuštění programů nebo k přenosu virů do počítače. Na základě informací obsažených v cookies můžeme usnadnit navigaci a umožnit správné zobrazení našich webových stránek na vašem zařízení. Cookies jsou důležité proto, aby byla naše nabídka uživatelsky co nepříjemnější. Některé soubory cookies zůstanou uloženy ve vašem zařízení, pokud je neodstraníte. To nám umožňuje rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě. Pokud si to nebudete přát, můžete přenastavit prohlížeč tak, aby vás informoval o nastavení cookies a umožnil to pouze v jednotlivých případech. Úplný zákaz cookies může omezit funkčnost našich webových stránek ve vašem prohlížeči.

Neneseme odpovědnost za webové stránky partnerů

Na našich stránkách odkazujeme na různé spolupracující partnery, kteří nabízejí webové stránky a webové služby. Obvykle mají svá vlastní prohlášení o ochraně osobních údajů. Za tato jejich prohlášení nepřebíráme žádnou odpovědnost. Žádáme Vás, abyste se informovali o příslušné praxi ochrany údajů.

Vaše práva

V zásadě máte právo na informace, opravu, vymazání, omezení zpracování, přenositelnost údajů, odvolání a námitky. Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů porušuje zákon na ochranu osobních údajů, nebo pokud byly vaše nároky na ochranu údajů porušeny jiným způsobem, můžete si stěžovat dozorčímu orgánu. V Belgii je to úřad pro ochranu údajů.

 

Kontaktní informace:

 

ÖVVÖ - Austrian Association for Aquatics and Ecology
ZVR 061685749

Dipl.-Ing. Andreas SCHRAMM
Anton-Krieger-Gasse 80/A7, 1230 Wien
Austria

E-Mail: office@oevvoe.org