Projekty

Motivace pro záchovné projekty ÖVVÖ

Na akvaristiku a teraristiku se můžete dívat z různých úhlů pohledu. Pro někoho je rozhodující zabývání se zvířetem, chovatelský úspěch nebo možnost vytvořit přírodní životní prostředí a poznat ekologické souvislosti. Pro některé jiné hraje rozhodující roli studium dědičnosti, snaha o dosažení určitého chovatelského cíle. Možná je to také touha vnést do domácnosti uklidňující zeleň nebo kousek nedotčené přírody, která je hnacím motorem chovu ryb, plazů nebo dokonce hmyzu. Ve všech těchto případech chovatel přebírá odpovědnost za chovaná zvířata, respektuje jejich potřeby a podílí se na jejich osudech. Akvaristika a teraristika je chov zvířat na té nejlepší úrovni a nikoho nenechá chladným.
Pokud se člověk intenzivněji zabývá svými svěřenci, naráží, aniž by to mohl ovlivnit, na zprávy a skutečnosti, které v něm vyvolávají strach. Ekologické katastrofy, jako byla ta v brazilské řece Río Doce v roce 2015, kde uhynuly miliony ryb, masivní kácení madagaskarských pralesů s ničivými dopady na jedinečnou faunu a flóru a děsivě velká plocha nenávratně zničených pralesů v Indonésii a Malajsii za účelem získání pěstebních ploch pro sóju a palmy olejné, nás nutí uvědomit si drasticky jednu věc: naše planeta je nestabilní a mnoho rostlinných a živočišných druhů je masivně ohroženo ve své existenci. Chov zvířat má proto velký význam a vivaristika již dávno není koníčkem v tradičním slova smyslu. Pro mnoho druhů se stala jednou z posledních možností přežití; šancí na existenci, kterou jim v jejich původním prostředí bere ekonomická vypočítavost, finanční zájmy nebo prostě jen bezohlednost. Vivaristika je život, naděje, důvěra a odpovědnost. Odpovědnost, která přesahuje odpovědnost vůči jednotlivým zvířatům. Je to odpovědnost vůči stvoření.

My v ÖVVÖ jsme tuto odpovědnost vždy brali velmi vážně. Dosud jsme vždy poukazovali na význam chovu ohrožených druhů, ale nyní se nám to zdá málo. Příliš mnoho druhů je ohroženo, příliš mnoho životních prostředí mizí. Nakonec zbývá příliš málo prostoru, příliš málo příležitostí k rozkvětu. Už se nechceme dívat na to, jak z této planety beze slova mizí živočišné druhy: ÖVVÖ se proti tomu důrazně staví! Vytváříme zázemí pro mezinárodní sítě a v rámci svazu zavádíme záchovné projekty. Platformy vznikají pro odhodlané akvaristy a teraristy, kteří se stejně jako my nechtějí tiše smířit s vymíráním živočichů. Zde ožívají chovatelské knihy, spojují se přívrženci a vytvářejí se perspektivy. Lidé se spojují a spolupracují napříč hranicemi. Akvaristé a teraristé se smyslem pro odpovědnost vytvářejí stabilní základ pro přežití obojživelníků, plazů, ryb a bezobratlých pro lepší zítřky.

Je to komunita, která je silná, spolupráce, která hory přenáší, a vůle, díky níž se věci dějí. Existuje mnoho způsobů, jak se do tohoto úsilí zapojit. Pro někoho je to možná účast na existujícím projektu záchovného projektu, jiný chce založit vlastní. Třetí pomáhá pokrýt finanční výdaje, čtvrtý má kontakty nebo dovednosti, které jsou potřeba jinde. Cest je mnoho, ale nakonec mají jen jeden cíl: Zachovat naše zvířecí spoluobčany pro potomstvo.
Záchovné projekty v ÖVVÖ jsou hnízdištěm naděje pro ohrožené druhy. Podpořte je! - Z odpovědnosti k přírodě. Z lásky k našim dětem. Z oddanosti životu.

Kontakt a bližší informace: info@conservation.oevvoe.org