Kdo jsme?

Rakouský svaz pro vivaristiku a ekologii (zkráceně ÖVVÖ) byl založen 26. července 1953 ve Vídni. Jako zastřešující organizace zastupuje zájmy rakouských akvaristických a teraristických sdružení a příslušných regionálních sdružení v tuzemsku i zahraničí.

Myšlenka ochrany zvířat a přírody je naší nejvyšší prioritou. Je základem všech našich činností. Mezi další témata, kterým se věnujeme, patří:

 • péče akvarijních a terarijních živočichů v souladu s požadavky na ochranu zvířat a druhů
 • uchování a chov v lidské péči
 • zastoupení zájmů v politicko-legislativní a společensko-politické tvorbě názorů
 • zprostředkování etických hodnot
 • ochrana životního prostředí
 • zachování vivaristiky jako kulturně hodnotné volnočasové aktivity
 • vzdělávání dospělých a podpora mládeže

Naše referáty se za tímto účelem aktivně a úspěšně zapojují do různých publikací, akcí a opatření, jako je např.:

 • realizace záchovných projektů
 • vystavení osvědčení o chovu
 • udělování vivaristických cen
 • organizace vivaristických víkendových akcí
 • vydávání odborných publikací
 • vydávání časopisu Aqua Terra Austria (ATA) desetkrát ročně (dostupný v němčině)
 • publikace knih vydaných vlastním nákladem
 • organizace každoročního spolkového kongresu pro další vzdělávání a setkávání členů na mezinárodní úrovni

Jako svaz sledujeme výhradně a přímo dobročinné účely ve smyslu s rakouským právem (§ 35 Bundesabgabenordnung). Činnost svazu je dobrovolná a nezisková.

Dobročinný účel svazu se odborně i organizačně zaměřuje na vzdělávání dospělých a rozvoj mládeže v oblasti vivaristiky a ekologie.

Rakouský svaz pro vivaristiku a ekologii je členem Rakouského zastřešujícího svazu znalých chovatelů s ochranou zvířat, přírody a druhů (zkráceně ÖDAST), evropského svazu Evropská asociace akvaristů a teraristů (EATA) a podpůrným členem v Zastřešujícím svazu chovatelů (DV-TH).