Výroční zpráva projektu XNP – rok 6.

Rok 2024, který byl šestým rokem trvání projektu „Xiphophorus – Northern Platyfish“, nepřinesl žádné velké zvraty. A jsme za to rádi, protože jsme jednoduše dělali to, co je hlavním smyslem této iniciativy: chovali jsme ryby, občas si je vyměnili nebo darovali a hodně si povídali či psali o rybách, jejich chovu a jejich přirozených biotopech a vyhlídkách na reintrodukci. Pokrokem je naše aktivita přímo v Mexiku (o tom více níže), ta ale stojí na pevných základech chovu ryb v akváriích nadšenců z mnoha evropských zemí.

 

Ryby

Zde jsou počty chovaných ryb a jejich vývoj od počátku našeho projektu (k začátku roku 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 a 2024):

Xiphophorus meyeri Spotted:            434 - 645 - 1145 - 1436 - 1072 - 1041

Xiphophorus meyeri Wild Type:        93 - 180 - 109 - 37 - 210 - 303

Xiphophorus couchianus:                  114 - 180 - 438 - 664 - 765 - 850

Xiphophorus gordoni:                        29 - 63 - 56 - 18 - 27 - 70

Xiphophorus sp. "Apodaca":             12 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Xiphophorus sp. "Regio":                  19 - 110 - 83 - 86 - 49 - 106

Celkový počet ryb:                              701 - 1178 - 1831 - 2241 - 2123 - 2370

Jak je vidět, u většiny forem se nám dařilo. Máme rekordně vysoké počty u X. meyeri Wild (forma bez fleků), X. couchianus (tady počty rok od roku stoupají, což nepůjde do nekonečna, ale blížíme se magické tisícovce), X. gordoni (to jsme hodně potřebovali, i když teprve následující rok ukáže, jakou kvalitu a potenciál mají nově získané ryby). Máme v projektu úplně největší počet ryb celkem, 2370 jedinců. Klobouk dolů před všemi chovateli, kteří k tomuto číslu přispěli.

Před rokem jsme si přáli, aby se nám podařilo zvýšit počet ryb i skupin u bezfleké formy X. meyeriX. sp. "Regio". V prvním případě se nám to podařilo výrazně, protože jsme rok 2024 zahájili s šesti chovnými (tj. rozmnožujícími se) skupinami oproti třem o rok dříve. V případe "Regio" jsme zatím v nízkých číslech, ale za rok máme místo jedné skupiny a padesáti ryb chovné skupiny už tři a ryb dvojnásobek.

Jakékoliv „momenty růstu“ je potřeba využít k tomu, abychom část ryb předali dále a založili novou skupinu.

 

Lidé

Počet členů projektu není ukazatelem, který by měl stále stoupat. Žádoucí je stabilita, zdravé pevné jádro, ale vítáme i nové seriózní zájemce. Potřebujeme pomoc šikovných chovatelů. Většina případů ukončení členství vzešla ze strany vedení projektu, protože nepotřebujeme sdružovat co nejvíce lidí a potom z nich každoročně mámit odpovědi, jak se jim s rybami daří. Což neznamená, že každý člen musí být jednoznačně i aktuálně držitelem severních plat. Musí ale chápat smysl a pravidla projektu a spolupracovat s ostatními.

Celkovou statistiku členů od počátku projektu jsme ještě takto nezveřejnili. Tady je (k začátku roku 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 a 2024): 18 - 23 - 28 - 42 - 51 - 52

Naši členové jsou teď z 10 zemí: Belgie, Česká republika, Francie, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Velká Británie

Na začátku roku 2023 jsme s několika členy dohodli na ukončení jejich působení. I o rok později někteří skončili, protože se jim s platami nedařilo a nemají již chuť to znovu zkoušet, což je velmi pochopitelný důvod. Úbytek ale kompenzovali noví členové z Belgie, Maďarska, Německa, Nizozemska, Portugalska (vůbec první chovatel z této země) a Velké Británie.

 

Informace

Unikátní pozornosti se dostalo našemu projektu v Zoo Plzeň. Ta v říjnu 2023 otevřela novou expozici „Rybí archa“, kde ukazuje ohrožené druhy sladkovodních ryb. Mimo to tam prezentuje čtyři mezinárodní projekty záchranných chovů, na kterých demonstruje, že každý z nás může ve svém akváriu přispět k záchraně druhu. Těmito projekty jsou: Citizen Conservation, Goodeid Working Group, Sulawesi Keepers a ÖVVÖ Conservation Projects – a v akváriu tam plave Xiphophorus couchianus! Není třeba připomínat, že Zoo Plzeň je členem našeho projektu.

Na stránkách Xiphophorus Working Group (https://xipho.org/) bylo zveřejněno několik nových článků, které úzce souvisí se severními platami, příp. s jejich chovateli. Jsou to např. rozhovory s dvěma členy našeho projektu, Dávidem Urbányim a Erwinem Radaxem; veli zajímavý pohled do historie severních plat přímo v Mexiku od Andrease Tveteraase; a v neposlední řadě zpráva z mexického projektu a z proběhlých setkání chovatelů xif.

Pokud jde o setkání, v červnu 2023 proběhlo společné jednání Xiphophorus Working Group (XWG) a Goodeid Working Group (GWG) ve slovinském Mariboru. Chovatelé gudejí zde měli navrch, ale Erwin Radax vystoupil z příspěvkem o rybách povodí Río Coatzacoalcos, kde xify nemohly chybět. Druhé setkání proběhlo v říjnu 2023 v Markkleebergu u Lipska v Německu. Kromě GWG a XWG se na jeho pořádání velmi podílela německá organizace chovatelů živorodých ryb VDA-AKLAF. Severní platy byly v přednáškách jedním z hlavních témat.

Projekt XNP byl dále prezentován mj. na akvaristických nebo odborných setkáních v České republice (AKVA-kongres), Finsku (setkání Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií), Mexiku (konference Cooperaciones internacionales a iniciativas locales: protección y conservación de los peces de agua dulce en México), Portugalsku (setkání European Union of Aquarium Curators). Články o našich aktivitách vyšly v časopisech mj. v angličtině, češtině a němčině.

 

Projekt

Před rokem jsme ve výroční zprávě oznamovali, že Zoo Ostrava a Aquarium tropical Paris (obě instituce jsou členy projektu XNP) získali grant od European Union of Aquarium Curators, díky kterému mohou zahájit spolupráci s novým mexickým partnerem, Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). V roce 2023 projekt velmi intenzivně probíhal. Jeho cílem bylo zlepšit podmínky v laboratoři UANL pro chov ohrožených xif a také prozkoumat aktuální stav lokalit všech ryb, které jsou předmětem zájmu projektu XNP. A tak se i stalo, stručné poznatky z (bývalých) lokalit byly zveřejněné na výše uvedených setkáních a např. zde: https://xipho.org/project-mexico-2023/  

Mexický projekt stále běží, museli jsme poněkud upravit naše plány s ohledem na to, jak vypadal stav na místě. (Stručně: Sucho je opravdu problém!) Není tedy kam spěchat, na druhou stranu pracovat s mexickými partnery má velký význam. Rýsují se ještě další spolupráce, mj. s Acuario Inbursa, které projevilo zájem o získání severních plat pro svou expozici v Mexico City. Je to velmi významný krok, poslat tyto v přírodě vyhubené druhy zpátky do jejich vlasti. Na přípravách pracuje hlavně Zoo Ostrava, přičemž se opírá o podporu všech chovatelů zapojených do projektu. Tohle jsme chtěli, naše ryby budou o (velký) krok blíže svým původním lokalitám!

V roce 2023 nedošlo k žádné změně finančního stavu, tzn. veškeré náklady hradili příslušní členové individuálně a zůstatek projektu je nulový.

 

Plány do budoucna

V roce 2024 budeme dále pracovat na aktivitách přímo v Mexiku, tj. rozvíjení partnerství s UANL, Acuario Inbursa a případnými dalšími zájemci.

Především se ale soustředíme na chov ryb v akváriích. Jsme zvědaví, jak se projeví nové přírůstky X. gordoni. Doufáme, že se nám podaří zvýšit nebo stabilizovat počty všech forem a vyhneme se velkým ztrátám. Rádi bychom nasytili poptávku po rybách u všech našich členů, kteří touží po posile do jejich chovu nebo nové zakládající skupině. K tomu bude sloužit hlavně setkání GWG a XWG v maďarském Mosonmagyaróvár v termínu 11.-13. října 2024.

 

Na závěr chci tak jako každoročně znovu poděkovat všem členům projektu XNP. Chráníte vzácné druhy před vyhynutím!

 

Markéta Rejlková

14.4.2024, Ostrava, Česká republika